Zdjęcia dostępne są na stronie
www.dentsplysironaacademy.pl
po zalogowaniu.

galeria 2018
Dentsply Sirona